Menu

SITRANS FX330

We Offer for you

Quote Quotation

SITRANS FX330

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลด้วยหลักการวอเทกซ์ รุ่น SITRANS FX330SITRANS FX Vortex flowmeter are designed for use in industrial applications and optimally suited to the demands in auxiliary supply systems.

The proven principle of vortex flowmeters is suitable for measurement of liquids, gases and vapors unaffected by conductivity, viscosity, temperature and pressure.

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 ถูกออกแบบและผลิตมาการวัดในงานอุตสาหกรรม  ด้วยหลักการวอเทกซ์(กระแสน้ำวน) ทำให้สามารถวัดอัตราการไหลของแก๊ส ไอน้ำ(Steam) และของเหลวโดยค่าที่วัดได้นั้นปราศจาคความผันผวนแม้มีการเปลี่ยนแปลงของค่าความนำไฟฟ้า, ค่าความหนืด, อุณหภูมิและแรงดัน


Benefits (คุณประโยชน์ต่างๆ)

•Integrated pressure and temperature compensation

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถทราบค่าอัตราการไหลโดยนำแรงดันและอุณหภูมิร่วมคำนวณ

•Temperature compensation for saturated steam included as standard

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถวัดค่าอัตราการไหลของไอน้ำอิ่มตัวโดยนำอุณหภูมิมาร่วมคำนวณ

•High measuring accuracy

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 มีค่าความแม่นยำในการสวัดสูงถึง 

•Maintenance-free sensor

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 ไม่มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษา

•Non-wearing, fully welded stainless steel construction with high resistance to corrosion, pressure and temperature

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 ผลิตและขึ้นรูปจากวัสดุสแตนเลส ที่มีการเชื่อมแบบเต็มพื้นผิว ทำให้มีความทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิ

•SIL2 certified according to IEC 61508 Edition 2

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC61508 Edition2

•Use in hazardous areas

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถใช้ในพื้นที่ที่ไวต่อประกายไฟ

•Integrated reduction of nominal diameter for space-saving and economic installation and large measuring ranges

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 มีหน้าแปลนแบบข้อลดช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลือกขนาดและมีความแม่นยำในทุกย่านการวัดอัตราการไหล

•Redundant data management: Easy exchange of electronics without loss of calibration and configuration data

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิคบางตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องสอบเทียบและเซทค่าใหม่

•FAD (Free Air Delivery) functionality

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถวัดลมอัดที่มาจากปั้มลมได้

•Gross and net heat calculation to support advanced energy management

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถนำมาวัดเพื่อคำนวณค่าพลังงานที่ใช้ได้

•Remote version with cable length up to 50 m (164 ft) (in preparation)

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถติดตั้งแบบรีโมท คือ แยกตัวแปลงและรับส่งสัญญาณกับเซนเซอร์เป็นระยะทางได้สูงถึง50เมตร

Even the basic version of the vortex flowmeter SITRANS FX330 is equipped with temperature compensation for saturated steam applications. With the optional pressure sensor the SITRANS FX330 has integrated density compensation for calculation of corrected volume and mass (online density compensation). The density compensation for calculation of corrected volume and mass is based on the standards of NIST for gases and IAPWS for steam.

สำหรับ“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 รุ่นพื้นฐานนั้นมากับฟังก์ชั่นการคำนวณปริมาณไอน้ำอิ่มตัวที่มีการชดเชยกับตัวแปรด้านอุณหภูมิ และในรุ่นที่สูงขึ้นไปนั้นสามารถวัดค่าความหนาแน่นเพื่อนำมาคำนวณปริมาตรและมวลตามมาตรฐาน NIST และ IAPW สำหรับงานวัดไอน้ำ(Steam)


•Higher measuring accuracy with the use of compact measuring systems

With the classic installation of a vortex flowmeter and separate pressure and temperature sensor as well as flow calculator, all errors occurring in the measuring chain must be taken into account when determining system accuracy. This can result in a measuring error between ± 3 to 5 %.

Using a vortex flowmeter with integrated pressure and temperature compensation such as the SITRANS FX330 allows you not only to lower installation costs but also increase the measuring accuracy of the measuring point. In this case the accuracy is ± 1.5 % of the measured value.

The SITRANS FX330 in flange design is available with integrated reduction of nominal diameter for space-saving installations and large measuring spans. About 90% of all vortex flowmeters are ordered one size smaller than the line diameter in order to increase the flow speed and to get a wider measuring range. Here, the line has to be reduced before and widened after the sensor, typically including 20x DN inlet and 5x DN outlet run. With the reduction and widening of nominal diameter included in the sensor, it is no longer necessary. To compensate the non-existent straight inlet run between reduction and the vortex bluff body, these devices are specially calibrated and linearized.

•A new feature of the SITRANS FX330 is the advanced signal processing and filtering called AVFD (Advanced Vortex Frequency Detection): Interferences and disturbances in the measuring signal are suppressed, signals outside from the relevant frequency band are filtered out.

Redundant data management prevents loss of calibration and configuration data when changing electronics or display.

By default, all SITRANS FX330 meters are factory-calibrated (traceable to international standards) and pre-set according to customer specifications. The SITRANS FX330 also comes with an installation wizard to ease installation; e.g. in a steam application it will only show related settings.

Developed according to the standard IEC 61508 edition 2, the SITRANS FX330 can be used in safety-related application with classification SIL2 for continuous volume flow measurement.

การวัดค่าที่มีค่าความแม่นยำที่สูงขึ้นและมีระบบการวัดที่กะทัดรัด

ด้วยหลักการวัดอัตราการไหลแบบกระแสน้ำวนเดิมๆที่แยกเซนเซอร์วัดแรงดันและอุณหภูมิ ทำให้ได้ค่าความแม่นยำในการวัดเพียง± 3 ถึง 5 %. แต่“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลด้วยหลักการวอเทกซ์ รุ่น SITRANS FX330 ที่ผลิตขึ้นมาโดยมีชุดวัดความดันและอุณหภูมิในตัว ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแต่เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำได้ถึง ± 1.5 %

ยิ่งไปกว่านั้น “SIEMENS” ยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AVFD (Advance vortex frequency detection) เพื่อใช้เป็นตัวกรองและป้องกันสัญญาณรบกวนจากด้านนอกที่มีความถี่ที่มีความสอดคล้องกับความถี่ที่เกิดขึ่นในเครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 จะได้รับการสอบเทียบและปรับตั้งค่ามาจากโรงงานผลิตตามความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องตามมาตรฐานIEC 61508 (Edition2) และยังมีหน้าจอและการแสดงผลที่ง่ายในการตั้งค่าใช้งานเริ่มต้น


Application (การประยุกต์ใช้)

•Measurement of saturated steam and superheated steam

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถวัดไอน้ำชนิดอิ่มตัวและไอน้ำชนิดซุปเปอร์ฮีทได้

•Steam boiler monitoring

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถใช้กับการตรวจสอบบอยเลอร์ได้

•Heat metering of steam and hot water

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถใช้วัดน้ำร้อนได้

•Measurement of consumption of industrial gases

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถวัดปริมาณการใช้งานของแก๊สได้

•Measurement of consumption in compressed air systems

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถวัดปริมาณการใช้งานของลมอัดในระบบลมได้

•Monitoring of compressor output

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถใช้ในการตรวจสอบระบบคอมเพรสเซอร์ได้

•Evaluation of Free Air Delivery (FAD)

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถใช้ในการประเมินค่า FAD( Free air delivery) ได้

•SIP and CIP processes in the food, beverage and pharmaceutical industries

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถใช้ในงานอาหาร เครื่องดื่มและยา ตามมาตรฐาน SIP และ CIP ได้

•Measuring of conductive and non-conductive liquids

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 สามารถใช้วัดของไหลที่ไม่มีค่าความนำไฟฟ้าได้

•Safety-related measurement in SIL applications (SIL2)

“SIEMENS” เครื่องวัดอัตราการไหลรุ่น SITRANS FX330 ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการวัด (SIL2)


  Design

  SITRANS FX330

  Flange

  SITRANS FX330

  Sandwich

   

   

  Flange version with integrated temperature compensation as standard for saturated steam and optional pressure compensation for superheated steam, gases and wet gases.

  All advantages of the flange version in a space-saving sandwich design; centering rings guarantee an easy installation without any offset.

  Integrated reduction of nominal diameter for space-saving and economic installations plus large measuring ranges.

  Integrated reduction of nominal diameter not available.

  Also in remote design with field housing and connection cable up to 50 m (164 ft) (in preparation).

  With shut off valve allowing

  • exchange and calibration of pressure sensor
  • pressure and leak testing of pipeline without interrupting the process

Details

SITRANS FX330

 

Range of application

Flow measurement of liquids, gases and vapors

Mode of operation

 

Measuring principle

Karman vortex street

Primary measured value

 • Volume flow
 • Mass flow
 • Corrected volume flow
 • Density
 • Temperature
 • Pressure
 • Heat energy

Design

 

Transmitter

 

 • Compact and remote version

Cable length up to 50 m (164 ft) (in preparation)

Sensor

Flange version

Sandwich version

 • Integrated temperature measurement

Yes

Yes

 • Reduction of nominal diameter

Yes

No

 • Pressure and temperature compensation

Yes

Yes

 • Isolation valve

Yes

No

 • Dual measuring device

Yes

Yes

Display

4-line graphical display (backlit) with control keys

Operation

 • Via local display (languages: German, English, French)
 

 • Via SIMATIC PDM

Accuracy

 

Volume flow

 

 • Liquids
 

 • Re ≥ 20 000

± 0.75 % of measured value

 • 10 000 < Re < 20 000

± 2.0 % of measured value

 • Gases and vapors
 

 • Re ≥ 20 000

± 1.0 % of measured value

 • 10 000 < Re < 20 000

± 2.0 % of measured value

Mass flow/Corrected volume flow

 

 • Gases and vapors
 

 • Re ≥ 20 000

± 1.5 % of measured value

 • 10 000 < Re < 20 000

± 2.5 % of measured value

Mass flow

 

 • Liquid/water
 

 • Re ≥ 20 000

± 1.5 % of measured value

 • 10 000 < Re < 20 000

± 2.5 % of measured value

Repeatability (Volume flow)

± 0.1 % of measured value

Operating conditions

 

Temperature ratings

 

 • Medium

-40 ... +240 °C (-40 ... +465 °F)

 • Ambient
 

 • Non-Ex

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

 • Ex

-40 ... +65 °C (-40 ... +140 °F)

 • Storage

-50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F)

Pressure ratings

Max. 100 bar (1450 psi), higher pressure rates on request

Max. allowable test pressure

 

• With integrated pressure sensor and isolation valve (closed)

1.5 x PN

• With integrated pressure sensor and without isolation valve

2 times the measuring range of pressure sensor

Process medium

 

 • Density

Taken into consideration when sizing

 • Viscosity

< 10 cP

 • Reynold's number

> 10000

Recommended flow velocities

 

 • Liquids

0.3 ... 7 m/s (0.98 ... 23 ft/s)

 • Gases and vapors

2.0 ... 80 m/s (6.6 ... 262.5 ft/s)

 • DN 15

3.0 ... 45 m/s (9.8 ... 148 ft/s)

 • DN 25

2.0 ... 70 m/s (6.6 ... 230 ft/s)

 

For detailed information see operating instructions "Intended use"

Installation conditions

 

Inlet run

 

 • For undisturbed flow profile, after pipe section with reducer, after 1 x 90° pipe bend

≥ 15 x DN

 • After 2 x 90° pipe bend

≥ 30 x DN

 • After 2 x 90° three-dimensional pipe bend

≥ 40 x DN

 • After control valves

≥ 50 x DN

 • Before flow conditioner

≥ 2 x DN

 • After flow conditioner

≥ 8 x DN

Outlet run

≥ 5 x DN

Material

 

Sensor and process connections

 

 • Standard

1.4404/316L

 • Option

Hastelloy C22 on request

Transmitter housing

Aluminum

 • Standard

Aluminum die-cast, two-layer coating (epoxy/polyester)

 • Option

Die-cast aluminum with finish for advanced requirements

Pressure sensor gasket

 

 • Standard

FPM

 • Option

FFKM

Sensor gasket (Pick-up)

 

 • Standard

1.4535/316L

 • Option

Hastelloy C276

Process connections

 

DIN EN 1092-1

DN 15 ... 300 / PN 16 ... 100

ANSI B16.5

½" ... 12"/150 ... 600 lb

 

For valid combinations of connection size and pressure rating see table in section "Configuration"

Enclosure rating

 

Standard

Compact and remote version: IP66/IP67

Option

Remote version: IP66/IP68 for sensor

Power supply

 

Non-Ex version

14 … 36 V DC

Ex version

14 … 30 V DC

Inputs/Outputs

 

Current output

4 ... 20 mA, HART

Binary output

Pulse/Frequency/Status/Limit switch

Current input

4 ... 20 mA, passive

Communication

HART 7

Calibration

 

Standard calibration

3-point calibration: 3 x 15 %, 3 x 50 %, 3 x 80 %

Special calibration

5-point calibration: 3 x 15 %, 3 x 30 %, 3 x 50 %, 3 x 60 %, 3 x 80 %

Certificates and approvals

 

Ex approvals

ATEX, QPS, IECEx

CE declaration of conformity

PED 2014/68/EU EMC 2014/30/EU

Safety integration level (SIL)

SIL2 according to IEC 61508


RELATED PRODUCTS


Our Customer