Menu

Home / About Us

What we do!

About GOT Automation

image

 

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด จากประสบการณ์ 50 ปี ในการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีหลักการคือ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ดังนั้นสินค้าจาก บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง เป็นผู้จำหน่าย จึงเป็นสินค้าที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพระดับโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดส่งกำลัง, พัดลมอุตสาหกรรม, งานลำเลียง, ระบบน้ำดีและน้ำเสีย และระบบงานวัดคุม

About Us

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด จากประสบการณ์ 50 ปี ในการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีหลักการคือ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ดังนั้น สินค้าจาก บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้จำหน่าย จึงเป็นสินค้าที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดส่งกำลัง, พัดลมอุตสาหกรรม, งานลำเลียง, ระบบน้ำดีและน้ำเสีย และระบบงานวัดคุม

ทาง บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด ได้สร้างทีมงานวิศวกรฝ่ายขายที่มีความชำนาญในสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้คำแนะนำในการใช้สินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการจัดอบรมให้กับลูกค้าที่องค์กรของลูกค้า หรือจัดสัมนาให้ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นอกสถานที่ เช่นที่ห้องประชุมโรงแรม และยังมีจัดสัมมนาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกด้วย

image

What We Do

ยิ่งไปกว่านั้น ทาง บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด ยังมีทีมงานหลังการขาย ในกรณีที่สินค้าต้องมีการซ่อมบำรุงต่อเนื่อง หรือติดตั้งใหม่ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราได้รับความไว้วางใจ และมั่นใจจากลูกค้าทั้งภาคใต้ว่า หากเป็นลูกค้าที่มีอุปการคุณกับทางห้างฯ ของเราแล้วจะไม่มีทางที่จะเกิดกรณีไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สินค้าเกิดการเสียหายที่ไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานหรือสินค้าผิดปกติ และสินค้าที่ยังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการและการขยายขอบเขตในการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

How We Do It

แผนกบริการ บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด ให้บริการหลังการขายและรับซ่อมบำรุง PM สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

  • รับซ่อมปั๊มลม จำหน่ายอะไหล่ PM ออกแบบและติดตั้งระบบลมในโรงงาน
  • รับซ่อมเกียร์ จำหน่ายอะไหล่ PM เกียร์ชนิดต่างๆ
  • รับซ่อม Root Blower จำหน่ายอะไหล่ PM ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย
  • รับซ่อม Blower จำหน่ายอะไหล่ PM
  • รับซ่อม Hi-pressure จำหน่ายอะไหล่ PM
  • รับซ่อมสินค้าอื่นๆ ที่ทาง เกรทโอเรียนเต็ล จำหน่าย

Our Customer