Menu

Home / Weighing Scale
(เครื่องชั่งน้ำหนัก‎)
/ Belt Scales
(เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง)

Belt Scales
(เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง)

image

 

Belt Scales (เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง)


Belt Scales Milltronics conveyor belt scales are your best choice for reliable, continuous in-line weighing of dry bulk granular solids.

 

“SIEMENS” เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพานลำเลียง ในตระกูล MILTRONICS คือ ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการชั่งน้ำหนักแบบต่อเนื่องสำหรับวัสดุที่มีความแห้ง ไม่ว่าจะเป็น หิน ถ่านหิน เมล็ดพืช หรือไม้ สำหรับเป็นเชื้อเพลิง คุณสามารถเลือกสินค้าในตระกูล MILTRONICS ให้เหมาะสมกับโครงสายพานที่คุณจัดสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงในแนวราบหรือแนวเอียง โครงสายพานขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ “SIEMENS” คือแบรนด์ที่คุณสามารถวางใจในงานชั่งน้ำหนักของคุณ

Our Customer